Corona maatregelen

Persoonlijke bescherming in de kappersbranche

1,5 meter vervalt, gezondheidscheck en registratie blijft verplicht

ANKO brancheplan corona: kappers kunnen in alle scenario’s open blijven!

Zoals we al eerder berichtten, ontwikkelt het kabinet een coronastrategie voor de (middel)lange termijn. Het plan, zoals wij dat hebben ingebracht voor de kappersbranche, is vandaag gepubliceerd door MKB-Nederland en VNO-NCW.

Achtergrond

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vroeg in maart al aan diverse sectoren en branches om mee te denken. Ook de ANKO ging meerdere keren in gesprek hierover met minister Adriaansens en de betrokken ambtenaren van EZK. Ons uitgangspunt hierbij is en blijft: kappers kunnen en moeten open blijven!

Kappers kunnen in alle scenario’s open blijven!

Inmiddels hebben we op verzoek van het ministerie een brancheplan gemaakt samen met deskundigen van MKB-Nederland en 15 ANKO-leden uit de beleidsadviescommissies van de ANKO. 

Het plan is gericht op preventie en interventie en gaat ervan uit dat de kappersbranche in alle scenario’s open kan blijven. Het plan heeft betrekking op alle kappersactiviteiten en iedereen die werkzaam is in de kappersbranche, ongeacht tijd en/of locatie van het verrichten van de kappersbehandeling.

Het plan is vandaag gepubliceerd door MKB-Nederland en VNO-NCW, samen met de plannen van andere sectoren. Na deze publicatie gaan diverse experts van de ministeries en het RIVM naar de plannen kijken. Het kan dus zijn dat de plannen nog moeten worden aangepast. Ook de ontwikkelingen rondom besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen in de komende periode impact hebben op de plannen.

ANKO overlegt met RIVM en ministerie over corona brancheplan

Zoals inmiddels bekend, heeft de ANKO op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een corona brancheplan opgesteld. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat kappers bij het oplaaien van de coronapandemie open kunnen blijven. De plannen van alle sectoren, inclusief de kappers, vind je op de website van MKB-Nederland.

Het sectorplan van de kappers is gericht op het voorkomen van besmettingen en op effectieve interventiemaatregelen als de besmettingen toch oplopen. Het plan gaat ervan uit dat de kappersbranche in alle scenario’s open kan blijven. Het heeft betrekking op alle kappersactiviteiten en iedereen die werkzaam is in de kappersbranche, ongeacht tijd en/of locatie van het uitvoeren van de kappersbehandeling.

RIVM en ministerie positief

In de zomer hebben verschillende experts van de ministeries en het RIVM naar ons brancheplan gekeken en advies gegeven. Afgelopen week heeft de ANKO met het ministerie en het RIVM overleg gehad. Zij gaven aan dat het plan voor de kappersbranche er goed uit ziet en er nauwelijks aanpassingen hoeven plaats te vinden.

Wel wordt de discussie over het dragen van mondkapjes voortgezet. Hier is nog geen duidelijkheid over. Het gaat er om of en zo ja welk mondkapje wanneer gedragen moet worden. Hier krijgen wij nog een terugkoppeling op. De definitieve plannen worden naar verwachting eind september gepubliceerd.